Zasady ogólne

Dopóki w jaskiniach poruszamy się w poziomie to wszystko co robimy nie ma takiego wielkiego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa. Jednak kiedy zaczynamy poruszanie w pionie czy to do góry czy w dół to mamy nie wiele miejsca na improwizację, a najmniejszy błąd może mieć bardzo poważne konsekwencje. Każda pomyłka może skutkować wypadkiem i narażać nas na utratę życia lub zdrowia, dlatego tak ważne jest przestrzeganie pewnym zasad.

Techniki jakie zostaną opisane poniżej stanowią jedynie mały fragment możliwości poruszania się w pionach. Nie sposób w dzisiejszych czasach opisać np. wszystkie przyrządy zjazdowe i ich możliwości, dlatego w niniejszej publikacji skupimy się na najbardziej powszechnym sposobie poruszania się w jaskiniach stosowanym w Polsce opartym na rolce stop oraz przyrządach zaciskowych. Są one skuteczne i stosowane podczas szkoleń stanowią zintegrowany system, który pozwoli na sprawne i bezpieczne poruszanie się w terenie eksponowanym.

Zalecam, aby początkujący adept grotołażenia dobrze opanował proponowane podstawowe techniki pod czujnym okiem instruktora a podręcznik był jedynie uzupełnieniem wiedzy i jej przypomnieniem. Są to techniki podstawowe i z czasem nabierając doświadczenia będzie można próbować nowych rozwiązać i szukać sposobów na poprawę i usprawnienie swojego warsztatu, wykraczając poza niniejsze opracowanie. Z czasem gdy nabędzie się trochę przyzwyczajeń i preferencji osobistych trzeba będzie zdecydować, które techniki działają najlepiej i te stosować.

W żaden też sposób nie narzucam osobom posiadającym doświadczenie, aby zmieniały swój sposób poruszania się w pionach, w celu dostosowania go do przedstawionego w niniejszej publikacji.  Mam tylko nadzieję, że każdy znajdzie jakieś ciekawe rozwiązania, które zacznie stosować we własnej praktyce. Nie staram się tworzyć dogmatów a chcę jedynie przedstawić bezpieczne sposoby poruszania.

Techniki poruszania się po linach opiszę zakładając, że oporęczowanie jest bezpieczne i zostało założone przez kompetentną osobę.