Standard sprzętowy zalecany przez KTJ PZA:

  1. Szkolenia powinny odbywać się wyłącznie w oparciu o sprzęt zgodny z CE.
  2. Wszystkie lonże (w tym ewentualna lonża do ręcznego przyrządu zaciskowego) powinny być wykonane z liny dynamicznej lub w inny sposób być zdolna do absorbowania energii.
  3. Pętla nożna powinna być mocowana do przyrządu ręcznego osobnym karabinkiem niezakręcanym („mobilna stópka”).
  4. Wykorzystanie karabinka łączącego przyrząd zjazdowy z punktem centralnym jako hamulca jest możliwe tylko przy stosowaniu w tym celu karabinka stalowego lub karabinka zintegrowanego z dedykowanym hamulcem.
  5. Nie stosowanie dodatkowych repsznurów łączących Shunta z karabinkiem lonży („sznureczek do Shunta”)
  6. Na każdym wyjściu do jaskini kursant powinien posiadać ze sobą czołówkę zapasową, zegarek, nóż i apteczkę.
  7. Wpinanie worka jaskiniowego do punktu centralnego lub pętli udowej karabinkiem zakręcanym.
  8. Instruktorzy mogą podjąć samodzielnie decyzję co do wykorzystania jako techniki wiodącej:
  • stosowanie dwóch lub trzeciej dodatkowej lonży do ręcznego przyrządu zaciskowego,
  • dodatkowego karabinka hamującego, lub wykorzystać karabinek łączący rolkę z punktem centralnym jako hamulec (tzw. vertaco)