Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (www.grj.com.pl)

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (GRJ) to wyjątkowa organizacja, której członkowie odgrywają kluczową rolę w ochronie życia i bezpieczeństwa osób eksplorujących jaskinie. To grupa specjalistów, która działa w trudnych i często niebezpiecznych warunkach, aby zapewnić pomoc osobom znajdującym się w tarapatach pod ziemią. Oto kilka istotnych informacji na temat Grupy Ratownictwa Jaskiniowego:

Misja i Cele

Głównym celem Grupy Ratownictwa Jaskiniowego jest dostarczanie pomocy medycznej, ewakuacja oraz ratowanie ludzi w przypadku wypadków, chorób lub innych sytuacji awaryjnych w jaskiniach. Ich działania obejmują także poszukiwanie zaginionych eksploratorów jaskiń oraz udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów.

Wyposażenie i Szkolenie

Członkowie Grupy Ratownictwa Jaskiniowego są wysoko wykwalifikowani i przeszkoleni w zakresie ratownictwa w trudnych warunkach podziemnych. Muszą opanować umiejętności takie jak prowadzenie akcji ratowniczych, opieka medyczna w warunkach jaskiniowych, użycie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz zrozumienie specyfiki jaskiń i groźnych czynników z nimi związanych.

Współpraca z Innymi Służbami Ratowniczymi

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego często współpracuje z innymi służbami ratowniczymi, takimi jak ECRA, straż pożarna, służby medyczne, służby ratownictwa górskiego. Wspólna praca i koordynacja działań są kluczowe w skomplikowanych operacjach ratunkowych pod ziemią.

Zrównoważone Podejście

Podobnie jak w ratownictwie jaskiniowym jako całości, Grupa Ratownictwa Jaskiniowego kładzie duży nacisk na zrównoważone podejście do ochrony jaskiń i środowiska podziemnego. Ratownicy starają się minimalizować wpływ swoich działań na ekosystemy jaskiniowe oraz przestrzegają zasad etyki eksploracji jaskiniowej.

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego to nieoceniony zespół specjalistów, którzy ryzykują własne życie, aby pomóc innym pod ziemią. Ich wiedza, umiejętności i determinacja są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa dla osób eksplorujących jaskinie oraz w reagowaniu na nagłe sytuacje awaryjne. Dzięki ich poświęceniu i oddaniu, podziemny świat staje się bardziej dostępny i bezpieczny dla wszystkich, którzy go eksplorują. Grupa Ratownictwa Jaskiniowego to prawdziwi bohaterowie podziemnego świata.

Na stronie GRJ jest dostępna kronika wypadków jaskiniowych zebrana przez Tomka Piprka.

Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego jest członkiem ECRA

ECRA (European Cave Rescue Association) to organizacja skupiająca służby ratownictwa jaskiniowego z Europy oraz z innych stron świata. ECRA obecnie liczy sobie 22 członków z 20 krajów z krajów europejskich oraz obserwatorów z USA i Izraela. Polskę reprezentują Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (GRJ), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Grupa Ratownictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (GRJ PZA). Jednym z celów działania ECRA jest rozwijanie wiedzy na temat ratownictwa jaskiniowego oraz jej promowanie poprzez wymianę doświadczeń z tym tematem związanych. Doskonałą do tego celu platformą jest coroczny, a w 2019 roku organizowany był po raz trzynasty, kongres ECRA. Reprezentanci krajów członkowskich oraz obserwatorzy spotykają się w wybranym miejscu w Europie, aby wspólnie trenować, wymieniać doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim, aby nawiązać kontakt i budować trwałe relacje. Warsztaty tematyczne, a także kwestie techniczne, medyczne, prawne oraz związane z komunikacją podziemną to tylko niektóre zagadnienia omawiane w trakcie konferencji. Dotychczasowe spotkania miały miejsce m.in. w Austrii, Chorwacji,  Słowenii, we Włoszech, Bułgarii i innych krajach członkowskich. W 2020 roku kongres ECRA planowany był w Polsce.

Standardy:


RP4_01/3 Oznaczenie lin, sygnały i komendy


RP4_01/4 Ujednolicenie nazewnictwa sprzętu


RP4_01/5 Budowa stanowiska ratowniczego z punktów osadzonych


RP4_01/7 Konfiguracja i obsługa stanowiska do opuszczania


RP4_01/8 Przepuszczanie węzła przy opuszczaniu


RP4_01/9 Konfiguracja i obsługa flaszenzuga


RP4_01/10 Przepuszczenie węzła przy wyciąganiu


RP4_01/14 Zasady budowy tyrolki


RP4_01/15 Systemy napędowe do tyrolek