Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (www.grj.com.pl)

Na stronie GRJ jest dostępna kronika wypadków jaskiniowych zebrana przez Tomka Piprka.

Cele:

  • utrzymywanie listy grotołazów o wysokich kompetencjach w zakresie ratownictwa jaskiniowego,
  • wspomaganie wypraw jaskiniowych działających za granicą w sytuacjach kryzysowych,
  • prowadzenie działań profilaktycznych służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wśród grotołazów.

Cele te realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie warsztatów ratowniczych dla członków grupy,
  • Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się ratownictwem linowym i jaskiniowym w kraju i zagranicą,
  • Utrzymywaniem planów ratowniczych polskich wypraw działających zagranicą,
  • Publikacją materiałów unifikujących ratownicze techniki linowe.

Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego jest członkiem ECRA

ECRA (European Cave Rescue Association) to organizacja skupiająca służby ratownictwa jaskiniowego z Europy oraz z innych stron świata. ECRA obecnie liczy sobie 22 członków z 20 krajów z krajów europejskich oraz obserwatorów z USA i Izraela. Polskę reprezentują Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (GRJ), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Grupa Ratownictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (GRJ PZA). Jednym z celów działania ECRA jest rozwijanie wiedzy na temat ratownictwa jaskiniowego oraz jej promowanie poprzez wymianę doświadczeń z tym tematem związanych. Doskonałą do tego celu platformą jest coroczny, a w 2019 roku organizowany był po raz trzynasty, kongres ECRA. Reprezentanci krajów członkowskich oraz obserwatorzy spotykają się w wybranym miejscu w Europie, aby wspólnie trenować, wymieniać doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim, aby nawiązać kontakt i budować trwałe relacje. Warsztaty tematyczne, a także kwestie techniczne, medyczne, prawne oraz związane z komunikacją podziemną to tylko niektóre zagadnienia omawiane w trakcie konferencji. Dotychczasowe spotkania miały miejsce m.in. w Austrii, Chorwacji,  Słowenii, we Włoszech, Bułgarii i innych krajach członkowskich. W 2020 roku kongres ECRA planowany był w Polsce.

Standardy:


RP4_01/3 Oznaczenie lin, sygnały i komendy


RP4_01/4 Ujednolicenie nazewnictwa sprzętu


RP4_01/5 Budowa stanowiska ratowniczego z punktów osadzonych


RP4_01/7 Konfiguracja i obsługa stanowiska do opuszczania


RP4_01/8 Przepuszczanie węzła przy opuszczaniu


RP4_01/9 Konfiguracja i obsługa flaszenzuga


RP4_01/10 Przepuszczenie węzła przy wyciąganiu


RP4_01/14 Zasady budowy tyrolki


RP4_01/15 Systemy napędowe do tyrolek