Michał Konarski – opracowanie merytoryczne treści

  • instruktor taternictwa jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu,
  • starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG,
  • ratownik GOPR,
  • technik dostępu linowego SPRAT L1,
  • technik dostępu linowego IRATA L1,
  • kontroler sprzętu ochrony indywidualnej.

Współpracowali z mną Bartek Niemiec (taternik jaskiniowy), Witold Studziński ( taternik jaskiniowy) oraz Adrian Waluszczyk (trener II klasy we wspinaczce, taternik) – którzy dużo czasu poświęcili na robienie zdjęć do tej publikacji oraz opracowanie grafik.


Możesz się z mną skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:

podrecznikgrotolaza (at) gmail.com