Ósemka potrójna stosowana jest podczas łączenia lin w zjeździe. Zastosowanie takiego węzła pozwala nam na prawidłowe przepięcie się z zachowaniem dwóch punktów wpięcia. Należy pamiętać, że węzłem tym możemy łączyć liny o tych samych parametrach.

KROKI:

krok 1

– składamy linę równolegle do siebie, tworząc końcówkę roboczą

krok 2

– końcówkę roboczą przekładamy pod liną tworząc oczko

krok 3

– końcówkę roboczą oplatamy dookoła liny, następnie wkładamy ją w oczko powstałe podczas kroku drugiego

krok 4

– układamy węzeł

krok 5

– wkładamy końcówkę drugiej liny od uszka powstałej ósemki

krok 6

– końcówkę prowadzimy równolegle w węźle

krok 7

– oplatamy dookoła pierwszej liny i wychodzącej końcówki pierwszego węzła

krok 8

– wkładamy końcówkę przy uszku węzła

krok 9

– oplatamy uszko pierwszego węzła i kończymy wiązanie węzła

krok 10

– układamy węzeł

k

k

k