Ósemka równoległa jest najbardziej uniwersalnym węzłem podobnie jak ósemka. Posiada wszystkie zalety ósemki z uchem takie jak łatwość kontroli, łatwość rozwiązania dzięki temu, że nie zaciska się mocno. Należy do węzłów dużych i wymaga dobrego ułożenia oraz jest trudna do regulacji. Zazwyczaj stosowana do łączenia lin o tych samych parametrach jak średnica czy stopień zużycia.

KROKI:
ósemka równoległa1k

k

krok 1

– worzymy na jednym końcu liny oczko

k

k

k


ósemka równoległa2k

krok 2

– końcówkę roboczą oplatamy dookoła liny, następnie końcówkę roboczą wkładamy w oczko powstałe podczas kroku pierwszego

k

k


 

ósemka równoległa3k

k

krok 3

– układamy węzeł

k

k

k


ósemka równoległa4k

k

krok 4

– bierzemy drugą linę i przykładamy ją od końcówki roboczej pierwszej liny

k

k

k


 

ósemka równoległa5k

k

krok 5

– wkładamy ją równolegle do pierwszej liny

k

k

k


ósemka równoległa6k

k

krok 6

– prowadzimy ją po pierwszej ósemce, uważając aby nie pomylić kolejności przeplatania

k

k


ósemka równoległa7k

k

krok 7

– układamy węzeł

k

k

k