Ósemka potrójna stosowana jest podczas łączenia lin w zjeździe. Zastosowanie takiego węzła pozwala nam na prawidłowe przepięcie się z zachowaniem dwóch punktów wpięcia. Należy pamiętać, że węzłem tym możemy łączyć liny o tych samych parametrach.

[table id=18 /]

KROKI:

ósemka powrotna1k

k

krok 1

– składamy linę równolegle do siebie, tworząc końcówkę roboczą

k

k

k


ósemka powrotna2k

k

krok 2

-końcówkę roboczą przekładamy pod liną tworząc oczko

k

k

k


 

ósemka powrotna3k

k

krok 3

– końcówkę roboczą oplatamy dookoła liny, następnie wkładamy ją w oczko powstałe podczas kroku drugiego

k

k

k


ósemka powrotna4k

k

krok 4

– układamy węzeł

k

k

k


ósemka powrotna5k

k

krok 5

– wkładamy końcówkę drugiej liny od uszka powstałej ósemki

k

k

k


ósemka powrotna6k

k

krok 6

– końcówkę prowadzimy równolegle w węźle

k

k

k


ósemka powrotna7k

k

krok 7

– oplatamy dookoła pierwszej liny i wychodzącej końcówki pierwszego węzła

k

k

k


ósemka powrotna8k

k

krok 8

– wkładamy końcówkę przy uszku węzła

k

k

k


ósemka powrotna9k

k

krok 9

– oplatamy uszko pierwszego węzła i kończymy wiązanie węzła

k

k

k


ósemka powrotna10k

k

krok 10

– układamy węzeł

k

k

k

 

[table id=19 /]