Michał Konarski – opracowanie merytoryczne treści

  • instruktor taternictwa jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu,
  • starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG,
  • ratownik GOPR,
  • technik dostępu linowego SPRAT L1,
  • technik dostępu linowego IRATA L1,
  • kontroler sprzętu ochrony indywidualnej.

Witold Studziński ( taternik jaskiniowy, ratownik wysokościowy PSP) – opracowywał grafiki przedstawione na tutejszej stronie.

Współpracowali z mną Adrian Waluszczyk (trener II klasy we wspinaczce, ratownik wysokościowy PSP) i Bartek Niemiec (taternik jaskiniowy, taternik, młodszy ratownik wysokościowy PSP), którzy dużo czasu poświęcili na robienie zdjęć do tej publikacji.


Możesz się z mną skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:

podrecznikgrotolaza (at) gmail.com