Niedługo minie kolejny rok ja Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu nie zajmuje oficjalnego stanowiska w sprawie używania przyrządu Shunt.

Mając na uwadze bezpieczeństwo prawne moje, jak także innych osób szkolących adeptów taternictwa jaskiniowego, czuję się w obowiązku na ponowne poruszenie sprawy.

Jak wiemy odpowiedź firmy AMC, która jest dystrybutorem marki Petzl, jednoznacznie określiła jak  należy użytkować Shunta. Dla przypomnienia: „Shunta należy używać pod przyrządem zjazdowym”. Taki zapis w instrukcji oraz w oficjalnym stanowisku AMC uniemożliwia nam używanie tego przyrządu w dotychczasowej konfiguracji, czyli jako „górny przyrząd”.

KTJ PZA jest ostatnią organizacją w Polsce (jeśli nie na świecie), która nie zajęła żadnego stanowiska w tej sprawie. W marcu 2020 Państwowa Straż Pożarna zmuszona zapisami w instrukcji, ale przede wszystkich jednoznacznym stanowiskiem AMC zaprzestała stosowania Shunta jako „górny przyrząd”. Samo urządzenie nie zostało wycofane, bo ma wiele zastosowań w ratownictwie wysokościowym.

Przedstawiciel Petzl dał nam podpowiedź jak można sprawę rozwiązać dla zachowania status quo. Organizacja jaką jest Polski Związek Alpinizmu może wydać oświadczenie, że bierze pełną odpowiedzialność prawną i finansową za użytkowanie Shunta w dotychczasowy sposób przejmując niejako na siebie ewentualne roszczenia w przypadku wypadku. Jak wcześniej napisałem Państwowa Straż Pożarna nie wzięła na siebie takiego ciężaru odpowiedzialności.

Co w przypadku kiedy PZA, bo samo stanowisko KTJ PZA nie ma mocy prawnej (jest to tylko jedna z komisji a wszelkie zobowiązania finansowe mogą być podejmowane tylko przy zgodzie zarządu PZA), wyda takie oświadczenia? Czy działa ono od razu w każdym klubie?

I tu pojawiają się kolejne problemy prawne. Gdyby PZA wydało takie oświadczenia to każdy klub, który jest samodzielnym stowarzyszeniem musiałby przyjąć uchwałę na mocy, której wprowadza standard „narzucony” przez PZA. Co niejako powoduje, że bierze na siebie ciężar odpowiedzialności. Sprawa znów się komplikuje w przypadku klubów, które nie są samodzielnymi stowarzyszeniami a działają przy PTTK. Tam taka uchwała musiałby być podjęcia przez władze klubu a następnie przez zarząd terenowy PTTK. I znów trzeba wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności.

Co można zrobić szybko i co będzie zgodne z instrukcjami obsługi? Wprowadzić jako standard szkolenia rolkę Stop. Tylko tyle i aż tyle.